Lente: het feest van de rijzende zon

Gepubliceerd: 19 maart 2017

20 Maart is de dag van de lente-equinox (11:28 uur); de zon staat loodrecht boven de evenaar en de lengte van dag en nacht is overal op aarde gelijk. Voor het noordelijk halfrond is de lente-equinox het begin van de lente. White Eagle vertelt ons:
Het belangrijkste wat je hier op aarde kunt doen is je gelaat naar het Licht wenden, … voor het Licht leven en alle mensen helpen zich van het Licht bewust te zijn. Je bent niet geboren voor een leven in het duister, een leven van ongeluk en ontbering. Je bent geboren om in je ziel de krachten van de Zon bewust te worden en je zielskracht tot ontwikkeling te brengen. De boodschap van Jezus, de Christus, is de boodschap van eeuwig leven. Besef dat het leven zelf die Zon in jou is, dat die Zon de Christusgeest is …. en dat de Christusgeest onvoorwaardelijke goddelijke liefde en onvoorwaardelijke vrijheid is, die voortdurend creatief is en duisternis omzet in Licht.

Laten we in dit jaargetijde van het feest van de rijzende zon, ons allen tot het uiterste inspannen om ons hart te openen voor God, de Grote Zon van alle leven en Zijn Licht door ons heen laten vloeien. Mogen wij zo broeders worden van alle leven, eenvoudig, zachtmoedig en oprecht zodat, als God het wil, Hij van ieder van ons gebruik kan maken om onze medemensen te troosten, te inspireren, te healen, en al onze medemensen naar het Christusniveau te verheffen, zodat ook zij kanalen worden voor deze goddelijke energie … en dat we samen ook onze medebroeders de dieren en het rijk van de natuur kunnen dienen.

Zoals de natuur door dezelfde Bron van Liefde tot leven wordt opgewekt, zo zal ook de mens tot leven worden gewekt en oprijzen naar volmaaktheid en Eenheid met God bereiken.’  

We hopen dat wij allen deze bezieling van het zonlicht, de blijheid van het Christusleven steeds meer mogen ervaren en in broederschap naar alle mensen en onze medebroeders de dieren mogen uitstralen.

Jozefa Kangur en Karin Slijkhuis
Landelijke leiding White Eagle Lodge Nederland