Is vasten weer van deze tijd?

Gepubliceerd: 3 maart 2017

Jarenlang leek de vastentijd iets uit vervlogen tijden. Oude mensen spraken nog over het vastentrommeltje dat zij als kind volstopten met snoepjes, gedurende de 40 dagen vóór Pasen en over karige maaltijden. Opnieuw staat nu de vastenperiode in de belangstelling. Het is een soort vasten-2.0, een nieuwe vorm. Mensen kiezen ervoor om in deze tijd bijvoorbeeld geen alcohol te drinken, geen zoetigheid te nemen of vlees te eten. Oók jonge mensen, die zien dat het niet iedereen in de wereld zo goed gaat als ons. Zij vinden welvaart en welzijn eigenlijk niet zo vanzelfsprekend en willen stilstaan bij de volkeren die het zwaar hebben. Er is ook een groep die nieuwsgierig is. Kan ik dat volhouden en wat gebeurt er dan met mij? Kan ik meer naar binnen keren door te vasten en ontdekken welk pad ik eigenlijk wil volgen?

White Eagle leert ons dat er een wereld te ontdekken is als we de stilte opzoeken. Door ons af te stemmen op de stilte, lukt het ons beter om de dringende verlangens, emoties en gedachten wat meer op afstand te houden. De focus komt meer op het hartcentrum te liggen. We kunnen dan ontdekken dat precies in dat centrum de verbinding tot stand kan komen met het eeuwige koninkrijk van het Licht.

Hoe gaat het ons lukken om binnen in ons meer stilte te creëren? In respect voor wat zich aandient in onze geest, kunnen we zien waar voor ons kansen liggen om disbalans in contacten met mensen te herstellen en zowel hen als onszelf te vergeven. We kiezen daarmee om disharmonie en oude patronen los te laten. En als we eenmaal zo ver zijn, zullen we meer rust en stilte ervaren. Dan kan het Licht van de Christusster nog beter op ons pad schijnen en ons leiden zodat we meer en meer opstaan en gaan handelen vanuit de Christusliefde.

We wensen je een prachtig pad op weg naar Pasen!

Jozefa Kangur en Karin Slijkhuis
Landelijke leiding van de White Eagle Lodge NL