Giften voor Nepal

Gepubliceerd: 12 mei 2015

Nu opnieuw een forse aardbeving de bevolking van Nepal getroffen heeft, is het wellicht goed om te melden dat vanuit Engeland nauwe contacten onderhouden worden met het White Eagle ‘Haven on Earth’ weeshuis in Kathmandu. Krishna, de leider van WE-Nepal heeft na de eerste beving laten weten dat hij en zijn directe familie niet getroffen zijn en dat er geen schade is aan het weeshuis. Gelukkigerwijs had hij voor de verwoestende aardbeving zijn school voor arme en behoeftige kinderen naar een andere locatie verhuisd, anders zouden ze het wellicht niet overleefd hebben. Veel zaken van de school zijn echter vernield en hij heeft dringend behoefte aan spullen voor de school, inclusief computers en materiaal om de bibliotheek weer op te bouwen. Sommige kinderen zijn nu wees geworden en hij vraagt zijn White Eagle vrienden om door de gaan met de hulp waar zij zo’n behoefte aan hebben.

Daarnaast is Stuart, één van de medewerkers in Engeland, momenteel in Quatar waar veel arbeiders uit Nepal wonen. Hij helpt hen om in contact te komen met hun families in Nepal. Dat lukt hem regelmatig en hij ontdekt dat deze families in extreme nood zijn. Hij zal persoonlijk toezicht houden op de hulpverlening aan deze families. Door de ‘Star Action’ zijn we in staat om persoonlijke hulp te bieden en daar mogen we trots op zijn.

Als je iets voor Nepal wilt doneren, geeft dan alsjeblieft aan of je aan Krishna’s weeshuis en school wil geven of de families wil helpen met wie Stuart contact heeft. Voor rechtstreekse donaties kun je terecht op de Engelse website.

Met goede wensen en veel dank voor jullie voortdurende steun,

Jenny

 

 

 

 

With warm wishes and many thanks for your continuing support,