Gezegend Pasen!!

Gepubliceerd: 13 april 2017

We bevinden ons nu in de Goede Week, het is een periode van stil en zuiver worden als voorbereiding op het feest van Pasen. White Eagle zegt:

“Het paasfeest is, vanuit spiritueel oogpunt gezien, een tijd van stille dankzegging, als een innerlijke bekrachtiging van de Christusgeest in iedereen persoonlijk en over de hele wereld, ja, het is zelfs een versterking van de Christusgeest door alle levenssferen heen.

Dan is de innerlijke betekenis van de Goede Week niet alleen een gebeurtenis die op aarde plaatsvindt, maar ook een die plaatsvindt op het innerlijk niveau. Een gebeurtenis die niet alleen te maken heeft met iets dat 2000 jaar geleden plaatsvond, maar iets dat doorlopend plaatsvindt. Dit is een kosmisch gebeuren, dat te maken heeft met de Christusgeest of de Zonne-Logos, met de hemelen, maar dat ook alle sferen doordringt, zelfs tot binnen in de aarde. Daarom is het duidelijk dat dit gebeuren iedere ziel op deze aarde doordringt.”

We hebben ons de afgelopen weken kunnen laven aan de warmte van de fysieke zon, die langzaam steeds meer in kracht toeneemt. De natuur reageert enthousiast op de Zonkracht en toont dit door haar uitbundige groeikracht, bloemenpracht en geuren.

Ook wij kunnen ons openen voor de Grote Zon van alle leven. Zo worden wij broeders van alle leven: eenvoudig, zachtmoedig en oprecht zodat, als God het wil, Hij van ieder van ons gebruik kan maken om onze medemensen te troosten, te inspireren, te healen; een instrument te zijn van Zijn Liefde.

Zoals de natuur door dezelfde Bron van Liefde tot leven wordt opgewekt, zo zal ook de mens tot leven worden opgewekt en oprijzen naar volmaaktheid en Eenheid met God.

Jenny Dent, moeder van de WE-lodge wereldwijd, benadrukt dat het belangrijk is om ons met de Christusenergie te verbinden. We kunnen deze energie steeds meer ruimte geven in onze gedachten, woorden en daden, waardoor het Christuslicht beter door ons heen kan stralen en we andere mensen ook kunnen aanraken met de goddelijke energie.

Door stil te zijn kunnen we leren ons op dit Christuslicht af te stemmen en ons er van bewust te worden dat dit Christuslicht, deze godskracht, in ons is. Zo worden we ons meer en meer bewust dat God in ons is en dat wij in God zijn.

Jezus zei: ”Ik ben de Wederopstanding en het Leven”, … en ..”Ik ben bij jullie tot het einde der tijden”. Daarmee bedoelde Hij, dat de “IK BEN” … de Christusgeest is, die in ieder mensenhart aanwezig is. Dit Licht binnenin ons blijft altijd aanwezig; wij kunnen het binnenin ons oproepen en laten groeien, waarmee we goddelijke eigenschappen ontwikkelen: we zullen dan liefde uitstralen en de kracht van innerlijke genezing.

Wij wensen jullie allen een gezegend en vreugdevol paasfeest.

Jozefa Kangur en Karin Slijkhuis
Landelijke leiding van White Eagle Lodge NL