Een hoopvol Nieuwjaar!

Gepubliceerd: 6 januari 2019

Jenny Dent’s spiritual blog

Al vele jaren biedt White Eagle een hoopvolle boodschap die ons vertelt over de vooruitgang die de mensheid als geheel maakt, nu we verder gaan in het Aquariustijdperk van ware broederschap. Als we naar het wereldnieuws luisteren, kunnen we gemakkelijk angstig en neerslachtig worden, maar we hebben de keuze, naar mijn idee. Dit is dan ook mijn mijn goede voornemen in het nieuwe jaar: ervoor kiezen om de wereld van vandaag voortdurend met grote hoop in mijn hart te bekijken, ongeacht de laatste crisis. We gaan echt op een positieve manier vooruit naar een nieuw tijdperk van grotere tolerantie, oprecht begrip en wereldwijde vriendschap.

En in de eigen woorden van White Eagle (uit De Lichtbrenger, p. 86): ‘We geven je hoop … de mensheid op aarde is ontwaakt en langzaam, bijna onmerkbaar, reageert zij en heft zijĀ  zichzelf op, zoals een kind beweegt in de baarmoeder. De aarde is zeker op weg naar haar eigen geboorte; ze zal worden vergeestelijkt zodat haar buitenste laag, haar uiterlijke substantie, wordt veranderd en overstegen’.

Ik wens je dus een nieuw jaar met hoop!

Jenny Dent is mother van de WE-Lodge wereldwijd