De verrijzenis met Pasen

Gepubliceerd: 24 maart 2016

Jenny Dent’s spiritual blog

Een paar weken geleden, ten tijde van het jubileum, waarbij we vierden dat 80 jaar geleden de eerste White Eagle Lodge werd geopend, sprak ik in de tempel in New Lands over het vermogen van God om wat dan ook te doen. In de lessen van White Eagle lezen we vaak over Gods almacht. Dat herinnert mij eraan dat we allen deel uitmaken van God, de Christus in ons. De energie van het Waterman-tijdperk helpt ons nu om dit vermogen te omhelzen, waarmee we onze eigen levens kunnen veranderen en helen. God, of het Christuslicht zoals White Eagle het noemt, is in ons allen.

Op dit moment, nu onze harten vol zijn met zorgen over de gebeurtenissen in Brussel, is het voor mij des te belangrijker me te herinneren dat we de Christusmacht in ons kunnen gebruiken om licht te brengen aan alle betrokkenen. Een van de berichten die een BBC-reporter las op de ‘heilige plek’ in het centrum van Brussel, raakte me: ‘Antwoord met Licht’.

In onze contactgenezingsdienst gebruiken we de inspirerende woorden: ‘Toen de Christus in Jezus zei: “Ik BEN de opstanding en het leven”, bedoelde hij dat de Christusgeest, de herscheppende levenskracht in elk van Gods kinderen aanwezig is. Het leven van God is binnenin jou, mijn kind en als je leert om krachtig vanuit de Christus in je hart te zeggen: “Ik BEN de opstanding en het leven”, dan staat die levenskracht in je op en stroomt je hele wezen vol met licht en genezing. De levende Christus in het hart van ieder mens heeft de kracht om het lichaam uit alle beperkingen van fysieke aard te verheffen. Elk deel, elke cel van het lichaam is ondergeschikt aan de goddelijke macht en glorie. Houd vast aan de zekerheid dat de Christus in jou de Koning is, die alle zwakte, ziekte en onbalans kan overwinnen.’

Ik denk vaak aan deze woorden en met Pasen zijn ze bijzonder relevant. Zo veel van het verhaal van de geboorte en dood van Jezus is symbolisch en de verrijzenis is een voorbeeld van een eeuwige waarheid, een waarheid die in de natuur zichtbaar is. Een tijd van lente en hergeboorte volgt op de winter en de dood, zo zeker als de dag volgt op de nacht. En het is een herinnering dat de opstanding na elke periode van leed komt en voor onze wereld net zo veel zal doen als voor ieder van ons individueel.

Jezus zei: ‘Wat ik doe, kun jij evenzo’, waarmee hij zijn volgelingen hielp zich te realiseren dat het licht van God in ons allen is. We kunnen allemaal leren om de kracht van God te gebruiken om onze levens en onze wereld te her-scheppen. We kunnen misschien onze omstandigheden niet veranderen, maar we kunnen de manier waarop we er over denken veranderen en we kunnen ook het licht in de harten van anderen aanwakkeren.

In een artikel van het Paasnummer van ons White Eagle-tijdschrift Stella Polaris van vorig jaar schreef de leider van onze Australië-Azië afdeling, Lyn Edwards, over ‘Onze magnifiek intelligente cellen’. Zij citeerde professor Bruce Lipton uit zijn book Biologie van geloof. Hierin legt hij uit dat onze individuele cellen poreuze wanden hebben die de trillingen van onze gedachten opnemen. Dus onze gedachten raken onmiddellijk alle cellen van ons lichaam. Als we harmonieuze en creatieve gedachten hebben, helpen we onze cellen zich te herscheppen op een gunstige, gezonde wijze. We kunnen letterlijk verrijzenis naar onze lichamen brengen en datzelfde vermogen kan licht brengen in de duisternis van onze wereld.

Dus, in deze paastijd heb ik besloten om nog harder te werken aan positieve gedachten en om het licht van de Ster te visualiseren, terwijl ik het inadem. Ik gebruik de affirmatie

‘Ik ben de opstanding en het leven’

om het Christuslicht in mij energie te geven zodat het nog krachtiger naar elke cel van mijn lichaam stroomt waar het nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe creativiteit brengt. Ik hoop dat jij dit ook wilt proberen! En terwijl ik uitadem, zie ik onze Aarde en alle volken in dat Christuslicht. We zijn allen één!

Jenny Dent,
spiritual mother of the White Eagle Lodge