‘De hele wereld is een schouwtoneel…’

Gepubliceerd: 28 februari 2017

Jenny Dent’s spiritual blog

‘…en alle mannen en vrouwen slechts spelers. Ze komen op en ze gaan weer weg en eenzelfde mens speelt vele rollen in zijn leven…’

We hebben net gevierd dat het meer dan 80 jaar geleden is dat de eerste White Eagle Lodge geopend werd op 22 februari 1936. In de toespraak die ik zondag hield in de tempel op New Lands, haalde ik Shakespeares woorden hierboven aan. Ik duidde aan dat een van de geheimen om gelukkig te worden, schuilt in het dankbaar zijn voor individuele zegeningen die elke leeftijd brengt, ongeacht welke leeftijd we bereikt hebben in dit leven. We kunnen gelukkig zijn, ondanks alles, als we het voortgaan van de tijd accepteren en ons herinneren dat de aardse wereld helemaal niet de echte wereld is: het is een een illusie, een schouwtoneel, waar we een periode verblijven voordat we terugkeren naar ons hemelse thuis, hopelijk nadat we bruikbare lessen geleerd hebben op elke leeftijd.

Een van deze lessen zou heel goed tolerantie kunnen zijn! Als we met elkaar in contact staan binnen onze families, of als collega’s op het werk en in groepen in heel verschillende situaties, dan hebben we veel kansen om lessen te leren in begrip, vergeving en het loslaten van vooringenomen ideeën. Als tiener had ik tamelijk vastgeroeste ideeën over hoe ik dacht dat dingen ‘zouden moeten zijn’ en ik was, bij nader inzien, behoorlijk ongeduldig, denk ik, met sommige oudere mensen. Ik kon het met niet voorstellen om zo oud als een oma te zijn!

Nu ben ik in dat stadium in mijn leven aangekomen en gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Ik wil geen twintig of dertig zijn: ik omhels de vreugde van het ouder worden en het leren van mijn prachtige kleinkinderen. Zaterdag wandelde ik langs het strand met mijn twee kleindochters, Daisy van 17 en Ellie van 14, en ik werd geraakt door hun volwassenheid en wijsheid. We spraken over dood en reïncarnatie, over de oorsprong van het werk van White Eagle en over veel aspecten van de spirituele filosofie. Ik leerde veel van hen. We kunnen allen, op welke leeftijd dan ook, zoveel van elkaar leren en dankbaar oud worden.

Ten slotte een paar woorden van grote wijsheid van White Eagle uit Seeking Serenity, die aanhaken bij deze gedachten:

‘Als je een zogenaamde fout maakt, is het zeker een stap voorwaarts die je moet zetten opdat je in wijsheid groeit. Het zal je uiteindelijk naar perfecte liefde leiden. Verwijt andere mensen nooit dat zij problemen hebben. En ook jezelf niet. Kijk, in plaats daarvan, in je binnenste en zoek de goddelijke liefde in je hart. Dan zul je de reden voor de omstandigheden zien die jou beperken en je zult zien welk werk aan jezelf je nog te doen staat. Je kunt alleen groeien door moeite te doen om alles wat jou hindert opzij te zetten en je te richten op de hemelse wereld.’

Jenny Dent, mother van de White Eagle Lodge wereldwijd