VOLLE MAAN VAN STIER [NACHT VAN 15 OP 16 MEI]

Gepubliceerd: 14 mei 2022

In de vroege ochtend van maandag 16 mei is het de Volle Maan van Stier, als de Zon in dat teken staat en de Maan daartegenover in Schorpioen. Dit is een maansverduistering en we kunnen de verduisterde Maan in het Westen zien ondergaan. In de lente komt de natuur weer tot leven en toont zich in al haar liefelijke pracht aan ons. De aarde verandert in het palet van een schilder, waarbij het geel van de zon overheerst. Weilanden zien geel van de boterbloemen, aan slootkanten zie je de felgele dotters en in de bermen staat het speenkruid en het koolzaad. Er is ook de betovering van de bloeiende fruitbomen, die het licht van de zon opvangen en in allerlei tinten zacht wit en roze weerkaatsen. En door de toegenomen warmte krijg je zo’n behaaglijk gevoel dat het na de winter weer goed voelt om een bewoner van deze aarde te zijn.   


Lees verder »

NIEUWE MAAN VAN STIER

Gepubliceerd: 24 april 2022

De Zon is op woensdag 20 april aan het einde van de nacht het vaste aardeteken Stier binnengegaan. Ruim een week later op zaterdag 30 april is het in de avond de Nieuwe Maan van de Stier, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit is een gedeeltelijke zonsverduistering, maar die is alleen in de buurt van de Zuidpool te zien. Op zondag 1 mei wordt dan het Keltische feest van Beltane gevierd, waarbij rond de meiboom gedanst wordt. De vruchtbaarheid van Moeder Aarde staat bij de viering van dit meifeest centraal. In de christelijke traditie is mei ook de Mariamaand, de maand van de moeder Gods. De Maan, het astrologische symbool voor de Goddelijke Moeder, staat in verhoging in het aardeteken Stier, waardoor juist deze lentetijd zo geschikt is voor haar verering.


Lees verder »

VOLLE MAAN VAN RAM [NACHT VAN 16 OP 17 APRIL]

Gepubliceerd: 16 april 2022

Op zaterdag 16 april is het bij zonsondergang de Volle Maan van Ram, als de Zon in dat teken staat en de Maan in de Weegschaal. Pasen valt meteen daarna op zondag 17 april. White Eagle zegt daarover: De boodschap waar de hele wereld op wacht is die van de herrezen Christus. Als deze boodschap van de Geest gehoord wordt door de hele wereld, zal de mensheid de volle kracht van de spirituele Zoon, van de herrezen Christus ontvangen. In plaats van te blijven stil staan bij de vorm van de gekruisigde mens, zou die de herrezen zon zien. En in het hart van die zon, zou die de Volmaakte zien, de Zoon van de mensen en de Zoon van God. Dan zou de mensheid geïnspireerd zijn door de goddelijke liefde van de Christus Geest.”


Lees verder »

Nieuwe Maan van Ram

Gepubliceerd: 31 maart 2022

De lente begint dit jaar in de middag van zondag 20 maart, als de Zon het kardinale vuurteken Ram binnengaat. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar en overal in de wereld zijn dag en nacht even lang. Daarom wordt dit de lente-equinox genoemd. Op vrijdag 1 april is het vroeg in de ochtend de Nieuwe Maan van Ram, als de Zon en de Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dit vuurteken staat onder de invloed van de planeet Mars, waar de maand maart naar vernoemd is. Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart en kregen de maanden om en om 31 en 30 dagen, maar voor februari lukte dat niet.


Lees verder »

Volle Maan van Vissen ( nacht van 17-18 maart)

Gepubliceerd: 15 maart 2022

Op vrijdag 18 maart is het vroeg in de ochtend de Volle Maan van de Vissen, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar tegenover in de Maagd. De Zon staat daarbij in samenstand met de planeten Jupiter en Neptunus. Deze samenstand in het teken Vissen is zo’n 165 jaar geleden voor het laatst geweest. Jupiter geeft de uiterlijke vorm van het geloof en de leer; Neptunus geeft de innerlijke geloofsbeleving. In deze tijd met de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is er bij deze combinatie van Jupiter en Neptunus in Vissen een nieuwe afstemming mogelijk van de uiterlijke vorm van het geloof met de innerlijke geloofsbeleving van de kerkbezoekers. Het kan een tijd van herbezinning zijn. 


Lees verder »

Nieuwe Maan van Vissen

Gepubliceerd: 1 maart 2022

Op vrijdag 18 februari is de Zon tegen de avond het bewegelijke waterteken Vissen binnengegaan. En op woensdag 2 maart is het bij zonsondergang de Nieuwe Maan van de Vissen, als Zon en Maan precies bij elkaar staan in dat teken. Dat is ook Aswoensdag, als de gelovigen van de priester een askruisje krijgen op hun voorhoofd. Die as is gemaakt van de palmtakken van het jaar daarvoor. Traditioneel is dit het begin van de vastentijd, die ongeveer 40 dagen duurt tot aan Pasen. Je kunt deze veertig dagen vergelijken met de tijd dat Jezus zich terugtrok in de woestijn. Hij was gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. De Christusgeest daalde toen op Hem neer. In die veertig dagen bereidde Jezus zich voor op de drie jaar dat Hij in de wereld werkte als de Christus.


Lees verder »

Volle Maan in Waterman

Gepubliceerd: 15 februari 2022

Op woensdag 16 februari is het bij zonsondergang Volle Maan met de Zon in de Waterman en de opkomende Maan in de Leeuw. Joan Hodgson schrijft: “Deze Volle Maan kan op prachtige wijze het hartbewustzijn stimuleren. Als we ons kunnen afstemmen op de spirituele uitstraling er van, zullen we ons bewust worden van de ware betekenis van de broederschap van alle leven. De symboliek van de Leeuw en de Waterman is van een bijzondere schoonheid, want ze benadrukt de eeuwige waarheid dat de mens als het evenbeeld van God geschapen is. Het stralende zonneteken Leeuw geeft uitdrukking aan het idee dat het licht, de pure essentie van het eeuwige leven, zich in het hart [Leeuw] van het fysieke lichaam bevindt. Het lichaam dat als het dierlijke aspect van de mens door het denken eerst vermenselijkt [Waterman] en dan onsterfelijk gemaakt moet worden door de Zon.”


Lees verder »

Nieuwe Maan in Waterman

Gepubliceerd: 31 januari 2022

De Zon is op donderdag 20 januari s’ nachts het vaste luchtteken Waterman binnengegaan. Het symbool voor het teken Waterman is de mens, die zijn inspiratie direct vanuit de hemelse sferen krijgt en die hij met zijn medemensen deelt. In de late nacht van dinsdag 1 februari is het dan de Nieuwe Maan van Waterman, als de Zon en de Maan bij elkaar staan in dat teken. De dag daarna op 2 februari is het Maria Lichtmis. Voor de mis worden de kaarsen gewijd en dan volgt een ommegang, waarbij iedereen een brandende kaars in de hand houdt, wat ook gedurende de mis wordt voortgezet. In de Keltische traditie heet dit feest Imbolc en het was gewijd aan hun godin Brigid, beschermster van zwangere vrouwen en van bevallingen.


Lees verder »

Volle Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 11 januari 2022

Ook in de megalithische tijd (rond 2500 voor Chr.) werd de winterzonnewende gevierd. In Ierland had men daarvoor een aarden heuvel opgeworpen. Het is een heiligdom, gewijd aan de aardemoeder, in de vorm van een holle ruimte, die door een nauwe gang tussen opstaande stenen te bereiken is. De toegang tot dit heiligdom is zodanig op de zon gericht dat op de midwinterdagen de lichtstralen van de opgaande zon juist door die nauwe gang schijnen tot in het binnenste van dit heiligdom, tot in de schoot van de aardemoeder. Op die manier konden de priesters de Maagdelijke Conceptie van de aardemoeder voor hun volk invoelbaar maken en er hun zonnerituelen uitvoeren.


Lees verder »

Nieuwe Maan in Steenbok

Gepubliceerd: 28 december 2021

Dinsdagavond 21 december is de Zon bij de winterzonnewende het kardinale aardeteken Steenbok binnengegaan. De Zon blijft drie dagen lang stil staan boven de Steenbokskeerkring [Zuid Afrika], voordat die langzaam weer terugschuift naar het noorden richting de evenaar. Daarom vieren we pas op 24 december Kerstavond, als de dagen weer iets gaan lengen. Lang voor de christelijke jaartelling werd bij vele volkeren de terugkeer van de Zon al gevierd. In die zin brengt het kerstverhaal een eeuwenoude symboliek tot leven. Traditioneel waren de 12 dagen na de Kerst ook gewijde dagen, waarin niet gewerkt werd, maar men zich afstemde op dat innerlijk zo helder schijnende Christuslicht. Alles in de gemeenschap kwam tot rust en ze gaven elkaar geschenken die ze in het nieuwe jaar in huis of op de akkers konden gebruiken.


Lees verder »